Introduktion
Man kan se många trender inom samtida judendom. Inte att missa i USA. Under de senaste åren, på grundval av judendomen, har några nya religiösa rörelser med fusion uppstått.

Det betonar ofta individens villighet att fritt välja sin religiösa tro. En möjlig förklaring är pluralismen och individualismen i det moderna samhället.

Utdrag
Denna rörelse är Jewish Revival Alliance (Aleph), som har uppenbara integrations element.

Blandning av element från judendomen, det finns olika blekningsmetoder, indisk yoga, buddhist meditation och muslim sufi dans.