Judendom historia | Religion | B i betyg

Inledning
Kärnan i den judiska uppfattningen av Gud är konceptet att Gud är stängd. Bandet med människor.

Utdrag
Det finns ett tecken som symboliserar varje äktenskap, precis som utbytet av ringar kan användas som ett tecken, vilket indikerar att två personer i äktenskapet lovar att älska varandra i nöd och lust.

I judendomen är de tre förbunden (engelska) särskilt viktiga: Gud-Noah, Gud-Abraham och Gud-Moses.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter