Introduktion
Enligt regerings kastet som är skriven av utrikesdepartementet den 31 december 2018 får vi identifiera några konkreta exempel på brott mot mänskliga rättigheter och mot FN:s deklaration.

Det kan röra sig om människor som inte har tillgång till vatten, mat, sjukvård och boplats. Men framförallt är det fattiga människor som blir mest utsatta för kränkningar från samhället och ligger allra längst ner på den sociala skalan.

Det gäller inte minst från militärens sida och fängelsevården, då bli människor dödade och en del blir utsatta för tortyr.

Utdrag
Ingen av de högre kasterna får ha en direkt kontakt med de, eftersom religiösa orenhet ses som smittsam och de övriga riskeras för att smittas.

De flest daliterna tjänar inte så mycket pengar vilket leder till att det blir svårt för dem att försörja deras familjer, samt svårare att få tillgång till näringslivet såsom vatten, mat och bostad.

Många av de hinduerna som ligger i de lägre kasterna brukar inte följer kastsystemet till hundra procent, men för många inom de högre kasterna är dessa regler en del av livet. de anser kastsystemet som ett straff eller en belöning de förtjänat på grund av vad för ont och
gott de gjort i ett tidigare liv.