Introduktion
Lika barn leker bäst. Som människa har vi ett socialt behov av att känna samhörighet till andra. Vi är flockdjur med strävan efter att tillhöra en grupp.

I Sverige har vi mycket gemensamt vilket är tur då splittringar skapar rädsla för varandra. Trots att vi äter samma mat och följer samma normer finns det en sak som vi inte har gemensamt.

Utdrag
2016 forskades det med hjälp av Pew-rapporten fram att mängden muslimer i Sverige var 8,1%. Om detta fortsätter öka mycket kommer vi enligt deras forskning att landa på 30,6% 2050.

Hur skulle det se ut om nästan en tredjedel av sveriges befolkning inte kände samhörighet till resten av befolkningen? Rapporten nämner också att religiösa människor lever lyckligare än andra.

De har en mening med sitt liv. Enligt folkhälsomyndigheten begick 1268 människor självmord i sverige år 2018. Tänk om de hade hittat lyckan i Allah.