Utdrag
DiskussionFinns det olika roller för män och kvinnor i religionen? Eftersom de som intervjuats tillhör olika inriktningar av den kristna tron, utgår jag ifrån kristendomens heliga texter.

De människor som tolkat bibeln för länge sedan, var de som befunnit sig i makten och därmed haft förmån att tolka och lära ut bibeln på sina villkor.

Emedan de i maktpositionen var män blev resultatet att deras tolkningar är från ett manligt perspektivet. I bibeln finns det ett flertal motsägelsefulla texter angående kvinnans och mannens “plats”.

Som ett exempel ur bibeln står det: "En man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud - han som är Frälsare för sin kropp.