Introduktion
När det gäller synen på sex är det annorlunda inom kristendomen och mellan kristna, och det har också förändrats över tiden.

Heterosexuella relationer mellan monogama äktenskap eller ensamstående munkar, nunnor och romersk-katolska präster har varit och har varit heterosexuella.

Utdrag
Vissa kristna förknippar sex med positiva värden, såsom liv och Guds skapelse. Detta är ett uppenbart element i äktenskapet mellan man och kvinna och Guds gåva.

På 1200-talet bestämde den katolska domkyrkan att endast begreppet sex i äktenskapet förändrades.