Introduktion
Kristendomen betonar att vi människor skapades till Guds avbild. Därför har vi ett oändligt högt värde. Precis som Gud kan vi älska och ta ansvar.

Utdrag
Med vårt tänkande måste vi ta hand om Guds skapelse på ett klokt sätt.

Vi har fri vilja och moraliskt ansvar för våra handlingar.

Vi måste vara medvetna om detta ansvar och vara empatiska och generösa.

Gott och ont Allas hjärta kämpar mellan ont och gott och ont.