Introduktion
Utseendet på kristna kyrkor varierar mellan olika kyrkotraditioner. under. En vanlig standard är dock att altaret vanligtvis är i centrum. Detta är bordet där sakramentet delas ut till dem som går i kyrkan. Det symboliserar Guds närvaro.

Protestant Kyrkan inkluderar predikstol, altare och dopkapell. Den historiska bakgrunden är att Luther trodde att mission var en viktig del av tillbedjan, och han litade bara på två sakrament, dop och sakrament.

Utdrag
Prästen läste högt, förklarade och förklarade orden i "Swedish Ogley Books". När det gäller service är gruppsamlingar mycket vanliga.

Tjänstbesökare delar här för något välgörande syfte för att visa solidaritet. Vanligtvis kommer den som ansvarar för kyrkan för att hämta samlingen.