Introduktion
Många kristna tror att jämställdhet mellan könen är ett viktigt inneboende värde och en del av de kristnas betoning på lika värde för alla människor. Bland annat kan detta bevisas korrekt baserat på följande bibliska citat.

Utdrag
Nu är ingen jude eller grek, slav eller fri man, man eller kvinna. Ni är alla i Kristus Jesus. (Gal. 3:28)

Män men baserade på traditionell biblisk tolkning b. Kvinnor spelar olika roller och män är överlägsna kvinnor, precis som Gud är högre än män. Flera dörrar.