Innehållsförteckning
Identitet/ religiös identitet

Utdrag
Vem är jag? Varför finns jag? Vad är meningen med livet? Finns det en Gud eller andlig makt? Dessa är några av de existentiella frågor som människan ställer sig inför i livet.

Det är för att hon i sin natur är identitetssökande det vill säga söker efter sin identitet. Men vad är identitet?

Identiteten innebär inte endast exempelvis ens namn, kön eller etnicitet, utan identiteten är vem man är och vad man har för mål i livet. Hur man ser sig själv är den man är, i en större förklaring kan man säga att identitet handlar om ens självbild.