Gudsuppfattning i Kristendom | Religion | B i betyg

Inledning
Kärnan i den kristna Guds syn är att Gud möter människor i tre former: Fader, Son och Helig Ande. Det finns tre personer i samma person.

Utdrag
Detta kallas treenighetens idé. Ett sätt att förklara det är att använda en allegori. Vatten kan finnas i tre former: vatten, is och ånga. Men oavsett form är det alltid vatten.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter