Introduktion
Kärnan i den kristna Guds syn är att Gud möter människor i tre former: Fader, Son och Helig Ande. Det finns tre personer i samma person.

Utdrag
Detta kallas treenighetens idé. Ett sätt att förklara det är att använda en allegori. Vatten kan finnas i tre former: vatten, is och ånga. Men oavsett form är det alltid vatten.