Gudsuppfattning islam | B i betyg | Religion

Inledning
Den muslimska trosbekännelsen (shahada) sammanfattar islams väsen: ”Det finns bara Gud och Muhammed är Guds budbärare.” Islam är en monoteistisk religion.

Utdrag
Därför kallas Gud vanligtvis Allah. Det är det enda ordet på arabiska. Samtidigt säger islam Guds namn.

De olika namnen avslöjar viss information om platsen. Gud kallas den "heliga mannen". Om den ende gudens attribut.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter