Introduktion
Muhammeds uppenbarelse ligger särskilt nära Domedagen. Han uppmanade människor att omvända sig och bli muslimer, det vill säga att lyda Gud. Detta är för att undvika att falla i helvetet, men för att komma in i himlen.

Utdrag
Ett annat tema är att visa att solidaritet med de svaga i samhället är positivt och att själviskhet och självkänsla är fel. Den historiska bakgrunden för detta är att samhället där Muhammad bodde har genomgått stora förändringar.