Islam muhammeds budskap | Religion | B i betyg

Inledning
Muhammeds uppenbarelse ligger särskilt nära Domedagen. Han uppmanade människor att omvända sig och bli muslimer, det vill säga att lyda Gud. Detta är för att undvika att falla i helvetet, men för att komma in i himlen.

Utdrag
Ett annat tema är att visa att solidaritet med de svaga i samhället är positivt och att själviskhet och självkänsla är fel. Den historiska bakgrunden för detta är att samhället där Muhammad bodde har genomgått stora förändringar.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter