Introduktion
Inom islam finns det olika åsikter om vår fria vilja. Vissa lim hävdar att vi har både förmågan och möjligheten att välja våra handlingar.

Sedan har vi ett personligt moraliskt ansvar för våra handlingar. Som "Koranen" avslöjar är detta som muslim att sträva efter att följa Guds vilja.

Utdrag
Enligt islam ska människor som följer Guds liv leva ett bra liv. Andra muslimer tror att vi är tvungna, att Gud har förutbestämt hur vi ska bete oss och att vi har begränsade möjligheter att påverka vad som är på väg att hända.

I islam finns det ingen specifik ceremoni som visar att en person är ansvarig för sina handlingar.