Introduktion
Platsen för tillbedjan för muslimer kallas en moské. Utanför dem finns ofta minareter, höga torn. De är vana vid att be.

I moskén är bönen en mihrab (mihrab). Den visarriktningen för Mecka (qibla). När man besöker moskén tar turister av sig skorna.

Utdrag
Vissa män bär huvudbonader. De gjorde detta för att de trodde att Muhammed hade det - med andra ord, det var hälsosamt.