Buddhism och Islam | Uppgift | A i betyg

Inledning
1. Både Buddhism och Islam är två av de fem största religionerna i världen, inom båda religionerna så är frågan om människans mål och mening mycket levande.

Man tänker då att människan inte lever av en slump, att det måste finnas någon slags mening eller något värde med vår existens.

Buddhism och Islam är två religioner som tar dessa frågor i centrum. Det kan finnas olika åsikter, övertygelser och mål om vart man ska gå efter man dör.

Då gäller det att skilja på verkligheten och den transcendenta verkligheten som dessa två religioner starkt tror på. Det innebär att man bl.a. tror på andar, spöken eller gudar inom den transcendenta världen.

Man har då en ledare eller en Gud man följer som har grundlagt olika krav på människans sätt att leva som man själv valt att följa och byggt upp sin egen uppfattning om hur, när eller varför de ska genomföras.

Utdrag
Som tidigare sagt så tror Islam på en enda Gud och Buddhismen har inte någon uttalad gudstro men kan även kategoriernas som en religion.

Även om dessa två religioner har en stark transcendens, kan de fortfarande skilja på sina åsikter, det vill säga de åsikter om vad som finns i den transcendenta verkligheten.

Vi människor har sedan länge också varit geografiskt utspridda där vardera kultur har skilt sig mellan dessa geografiska områden.

Bland annat är det därför både buddhismen och islam ser transcendensen på olika sätt. Olika faktorer.

Därför har de sin egen bild och tolkning av egenskaperna hon människor eller Gud eller vad de förmedlar.

2. Min respondent heter Kira, hennes religionstillhörighet är Buddhist och är en praktiserande buddhist som har konverterat till Buddhismen i vuxen ålder.

Som ung var hon väldigt intresserad av filosofi och religion och så småningom så hittade hon Buddhismen och kände ’’Här hör jag hemma’’.

Däremot har hon alltid varit skeptisk av sig och det tog ett tag innan hon konverterade till Buddhismen.

Religion handlar framför allt om så mycket mer än bara läran om det gudomliga, ibland kan det hända att när man bara utgår från ortodoxin alltså teoretiska delen inom religionen då är det lätt att feltolka den.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter