Introduktion
Moderniseringsprocessen innebär att jämställdhet mellan könen har blivit ett socialt ideal i vissa buddhistiska länder, särskilt Mahayana buddhistiska länder, som Kina, Taiwan, Vietnam, Sydkorea och Japan.

Utdrag
Till exempel i Taiwan och Kina är deras Buddha ungefär desamma, och både män och kvinnor är välkomna att gå med i Sangha.

Men buddhistiska munkarna status skiljer sig mycket mellan olika munkar, och detta är fallet i Sri Lanka, Myanmar (Burma) och Thailand.

Det finns väldigt få nunnor här, och kloster samhället ger dem ofta inte status som nunna, vilket är annorlunda i Truvada.