Gudsuppfattning buddhism | Religion | C i betyg

Utdrag
Enligt buddhistisk tradition växte grundaren Shakyamuni Buddha (Shakyamuni Buddha) upp i en hinduisk familj i en region i Indien som domineras av hinduismen.

Han lever i ett samhälle där tron på Gud är oerhört viktigt i många människors liv. Han avstod inte från bönderna och tänkte att det att ge offer till gudarna kan ge skydd.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter