Utdrag
Enligt buddhistisk tradition växte grundaren Shakyamuni Buddha (Shakyamuni Buddha) upp i en hinduisk familj i en region i Indien som domineras av hinduismen.

Han lever i ett samhälle där tron på Gud är oerhört viktigt i många människors liv.

Han avstod inte från bönderna och tänkte att det att ge offer till gudarna kan ge skydd.