Samtid buddhism | Religion | B i betyg

Inledning
Under de första århundradena av vår tid delades buddhismen upp i två huvudriktningar: östra buddhismen (Mahayana Buddhism) och södra Buddhismen (Mahayana Buddhism).

Utdrag
Tillbedjan är ett av de många elementen i Mahayana-buddhismen, och det är mer religiöst än Mahayana-buddhismen.

Däremot är målet med Mahayanabuddhismen att bli en Arhat.Munken får upplysning efter att ha läst Buddhas lärdomar och fått Nirvana efter döden.

Den traditionella uppfattningen i Theravada-buddhismen är att det är bäst att vara ett monster som kan uppnå nirvana. Generositet, god moral och meditation är bland metoderna.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter