Introduktion
Under de första århundradena av vår tid delades buddhismen upp i två huvudriktningar: östra buddhismen (Mahayana Buddhism) och södra Buddhismen (Mahayana Buddhism).

Utdrag
Tillbedjan är ett av de många elementen i Mahayana-buddhismen, och det är mer religiöst än Mahayana-buddhismen.

Däremot är målet med Mahayanabuddhismen att bli en Arhat.Munken får upplysning efter att ha läst Buddhas lärdomar och fått Nirvana efter döden.

Den traditionella uppfattningen i Theravada-buddhismen är att det är bäst att vara ett monster som kan uppnå nirvana. Generositet, god moral och meditation är bland metoderna.