Introduktion
David och Salomo baserade på Tanahs så kallade historiska verk och skapade kung David ett förenat kungarike genom att förena två riken omkring 1000 f.Kr.: Juda och Israel.

Utdrag
Enligt historiska uppgifter lämnade Davids son Salomo omkring 960 f.Kr. för att bygga ett tempel på berget Moria i Jerusalem. Efter hans död, omkring 920 f.Kr., började en period av politisk uppdelning.

Till slut delades landet upp i det norra riket Israel och det södra riket Juda. Under denna period uppträdde många profeter med Guds budskap.

Som Guds munstycke påminde de bland annat Israels folk om vikten av förbundet mellan Gud och Mose och vikten av att följa Guds lag.