Introduktion
Reformerad judendom kallas ibland fri judendom i Europa. Detta är en förklarande tradition, särskilt populär bland amerikanska judar.

Den första reformen av den judiska synagogan inrättades i Hamburg 1818. Bakgrunden är att vissa judar tror att traditionell judendom sällan anpassar sig till modern tid.

Utdrag
Du måste själv läsa och tolka religiösa texter innan du kan välja om du vill följa innehållet i ditt eget liv.

Detta är ditt eget val. I församlingen för reformerad judendom sitter män och kvinnor ofta tillsammans under gudstjänsten. Här är kvinnor bland de tio personer som behövs för att bli av med tjänsten (monumentet).