Introduktion
Israel utropas Herzls sionistiska dröm blev verklighet under 1900-talet. Man kan sãon att allt började med den så kallade Balfourdeklarationen 1917.

I den förklarade britterna att de var för att judarna skulle få ett hemland i Palestina. Från och med 1920 var Palestina ett brittiskt mandat.

Utdrag
Britterna ville att Palestina skulle bli en stat där judar och araber levde i samförstånd. Förintelsen under det andra världskriget skyndade på processen. FN föreslog 1948 en delning av Palestina i en judisk och en palestinsk del.