Det stulna landet Israel | En essä om Israel- Palestinakonflikten

Inledning
Israel-Palestina konflikten har länge varit en omdiskuterad intrig mellan två folk som båda anser sig ha rätten till det land som ursprungligen var Palestina. Konflikten är ännu idag, 70 år efter dess början, mycket infekterad och står fortfarande i full blom. Folk på båda sidor längtar efter fred och trygghet i sina hem. Frågan är om konflikten kan lösas, och isåfall hur?

Innehållsörteckning
Bakgrund
Lösningsmodeller
Medborgarskap
Ekonomi & politik
Bosättningar
Avslutning

Utdrag
Ekonomi & politik
En annan fördel med enstatslösning är att folket blir jämställda i teorin, de följer samma lagar och drar in skatt till samma regering som styr oberoende av etnicitet.

Det skulle göra landet till en starkare nation rent ekonomiskt med större utvecklingsmöjligheter på alla plan, samtidigt som det förenar folket till att känna att alla bidrar med sitt vilket också kommer att minska hatet.

Frågan är hur effektivt detta har tett sig idag, och hur mycket ekonomisk vinst som egentligen blivit över för att utveckla och förbättra landet i och med den rådande konflikten. Även om konflikten avstannar kan man fråga sig hur dessa pengar kommer att spenderas, och vems intressen de kommer främja.

Kommer en israelisk regering opartiskt att även främja palestiniernas ekonomiska intressen? Vi har inte sett någon typ av sådan ödmjukhet eller välvilja från Israels sida i de annekterade områdena, och man har definitivt klargjort detta genom till exempel checkpoints, olik behandling vid rättegångar med mera.

Man gärna gör livet svårare för den andra sidan genom att utnyttja sitt övertag i form av politik, ett mönster som blir svårt att bryta.

Därför vore det bättre att man hade sitt egna land där man drar in pengar till en stat där alla får ta del av den gemensamma eventuella välfärden lika mycket, där man inte skiljer på vad man ursprungligen kommer ifrån eller ser varandra som mindre värdig till att ta del av vinsten.

Palestina skulle ha sina palestinska ledare som främjar det just palestinierna tycker är viktigt, likadant med Israel. Alla tjänar på den lösningen, där man inte längre kan skylla på varandra eller någon form av diskriminering utförs..

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter