Introduktion
Jämfört med hundra år sedan där läs och skriftligheten inte var så vanligt jämfört med 2021 då detta används mer och oftare vilket gör att språk inslaget har större effekt I nutiden.

Utdrag
Men varför är det nödvändigt? Då Svenska är ett språk med över 10 miljoner talande ett av Finlands två officiella språk och ett av de officiella språken i EU är svenska mer inflytande än vad man tror då vi är Svenska är närmast besläktat med danska och norska

och utgör tillsammans med dessa språk de skandinaviska språken, som i sin tur är del av den nordgermanska (nordiska) språkgruppen.

Dessutom hur tekniken driver språkutvecklingen Språket utvecklas och anpassas hela tiden, allt eftersom vi hittar på nya ord som bättre speglar vårt samhälle och vår kultur.