Introduktion
Sverige har en befolkning på ca 10 miljoner människor och dom 10 miljoner människor har svenska som en del av sitt språk. Många av dom har svenska som modersmål men det är långt ifrån landets enda språk.

Sverige har utvecklats under de senaste tiderna och blivit alltmer mångspråkigt. Idag har Sverige ett språk som är majoritet och det är svenska sen finns det fem nationella minoritetsspråk och så finns det ytterligare 200 språk som många som har kommit till Sverige har som sitt modersmål.

Språket i Sverige har utvecklats på alla möjliga sätt under senaste decennier, hur har språkkulturen förändrats i Sverige? Vilka är svenska språket släkt med? Och vad innebär att ha minoritetsspråk enligt språklagen?

Utdrag
Svenska språket har en lång historia bakom sig. Man kan börja med att i Skandinavien hade ett gemensamt språk som kallades urnordiska.

Sedan från ungefär vikingatidens början så började man skilja svenska som ett eget språk. Efter urnordiska kom Runsvenska och den är nog den äldsta varianten av den svenska språket.

Sedan kom Fornsvenska som var under medeltiden, under den perioden så blev det alltmer vanligt med texter på svenska.

Sedan utvecklades svenskan till Äldre nysvenska, då översatte man den Nya Testamentet 1526 till äldre nysvenska och det markerade en ny era för den svenska språket.

Yngre nysvenska kom efter och med det utgivningen av Olof von Dalins ”Then swänska Argus”. Den var skriven på ett enklare talspråk, det skapade en med vardaglig prosastil.

Nusvenska är den svenska vi talar nu, den har mycket mer inflytande från engelskan och dialekterna har försvagats.

Den svenska språket är nära släkt med de andra nordiska språken, danska, norska, isländska och färöiska.

Nusvenska har mycket inflytande från engelskan men tidigare så har svenska haft inflytande från tyska och holländska bland andra europeiska språk. (Institutet för språk och folkminnen, 28 augusti 2020)

När det gäller svenskans variation så finns det massa med olika dialekter inom svenska, vi har till exempel det östsvenska dialektområdet i Finland.

Dialekten i svenska varierar inte bara geografisk den har olika faktorer så som åldern och socioekonomiskbakgrund, en persons identitet kan också påverka i den dialekten den har.

Man skulle kunna säga att varje svensktalande är en helt unik. Med dialekter så förekommer också fördomar, vilket status man har i samhället, vilket område man är uppvuxen i.