Sverige, ge arabiskan en chans | Svenska uppgift

Beskrivning
Idag talas arabiska av lite mindre än de fem minoritetsspråken tillsammans. Därför är det minst sagt tid för Sverige att ändra lagstiftningen och göra arabiska till Sveriges nästa officiella minoritetsspråk skriver ……..

Inledning
Sveriges huvudspråk är svenska men i bakgrunden har vi fem officiella minoritetsspråk: finska, jiddisch, meänkieli, romani chib och samiska.

De flesta av Sveriges minoritetsspråk har blivit officiella minoritetsspråk på grund av att de hotats av utrotning.

Arabiskan är definitivt inte utrotningshotat, men språket har över 200 000 talare i Sverige idag som är i stort behov av att komma ut i det svenska samhället.

Utdrag
Om arabiska skulle bli ett officiellt minoritetsspråk så skulle det eventuellt finnas en chans att de arabtalande inte längre skulle behöva, eller vilja, lära sig det svenska språket.

Då skulle det bildas ännu tydligare grupper mellan det svenska samhället och de som pratar arabiska, eftersom ingen av de kan förstå varandra.

Detta skulle kunna leda till konflikter mellan två åtskilda grupper och samtidigt mer kriminalitet bland det arabisktalande som resultat av hög arbetslöshet.

Arbetslösheten utvecklas allteftersom de nyanlända får svårt att skaffa sig ett jobb när de inte kan det svenska språket.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter