Introduktion
Det svenska språket har alltid utvecklats och förändrats, och ofta genom påverkan från andra språk. Men hur gick det till när runsvenskan fasades ut och ersattes av det latinska alfabetet som var en föregångare till det vi har idag och hur påverkades det av kristnandet av Sverige.

Utdrag
I lärotexten “Fornsvenska” (https://gleerupsportal.se/laromedel/spraket-och-berattelsen-3/article/4471ffb5-d948-46e6-a220-9c19b0a2a3dc hämtad 2023-01-21).

Skrivs det också att man istället för att rista in de skrivna ordet i trä eller sten “kom de nya influenserna som kom med kristendomen började penna, bläck och pergament användas när något skulle nedtecknas.”

Vilket gjorde att det blev enklare att skriva ner det man ville få nerskrivet, och även att det blev lättare att skriva och producera mer text.

Där dokumentationen blev extra viktig var skrivandet av olika lagar och runt 1225 skrev Eskil Magnusson ner landskapslagar som nu går under namnet den äldre västgötalagen vilket var en av de första lagskrivelserna på svenska men även den första bok som skrevs på svenska, då de tidigare texterna var skrivna på latin av män från kyrkan.

I Fornsvenska (ca 1225-1526)( https://svensksprakhistoria.weebly.com/fornsvenska.html, hämtad 2023-01-23) står det att under fornsvenskans äldre period så var inte.

Sverige ett enat land, alla utan varje landskap hade sina egna lagar, lite som delstaterna i USA fungerar. Där av skrevs det mycket texter på både svenska och latin.