Svenska språkets historia och framtid | Uppgift | A i betyg

Inledning
Ett språk är något som existerar för att vi människor på något sätt skall kunna kommunicera med varandra.

Det har funnits genom alla tider och det pågår alltid en ständig utveckling, den svenskan som vi talar idag är inte densamma som den som talades för hundra år sedan.

Dagens generation har stort inflytande på språket vilket har lett till att de har blivit alltmer informellt, både när vi talar även i skrifter.

Utdrag
Den äldre nysvenskan hade en klar fördelning mellan ett kyrkligt språk och vardagsspråk. Hela bibeln i svensk översättning, i vad som brukar kallas Gustav Vasas bibel.

Sedan så kom yngre nysvenskan , Olof von Dalin gav ut den första dagskiftet som hette “ Then Swänska Argus” och det skapade svenska fast i ett mer ledigt stil.

Den sista tidsepoken som står med i artikeln kort svensk språkhistoria är nusvenska, som man hör på namnet så är det något som inte är allt för gammalt.

Vidare beskrivs hur Nusvenskan var en tidsperiod där stavningsreformen infördes, detta var år 1906. Stavningsreformen innebar att svenskan skulle bli ljudenligt, alltså att vissa bokstäver skulle uttalas annorlunda än vad de tidigare hade gjort.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter