Introduktion
”Olof von Dalins veckotidning Then Swänska Argus föddes 1732. Det blev startåret för en ny epok i det svenska språkets historia.” Citatet är hämtat från Anneli Hagmans artikel

”Revolutionerande enkel svenska” publicerad i Språktidningen (11/2008). Vilken betydelse kan Olof von Dalin, men även andra historiska personer, sägas ha haft för svenskan?

Utdrag
Den yngre nysvenskan var första steget till ett förbättrat språk men med tidens gång kom man till rätta att stavningen av vissa ord behövde en förbättring.

Mer exakt en ny stavningsreform presenterar Lotta Olsson i artikeln “Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen” (Dagens Nyheter, 2014-04-07).

Olsson klargör hur den nya reformen började med att lärare såg hur sina elever hade problem med att stava “svenska språket”.

Sedan vidareutvecklar Olsson detta genom en beskrivning av hur “svenska akademiens ordlista” som uppkom 1900 resulterade i en viss lättnad som var att q byttes ut mot k.