Introduktion
Vi människor har i alla tider sökt efter svaren till de existentiella frågorna som vi ställer oss från tid till tid. Vad är meningen med livet?

Finns det en själ som överlever kroppens död och vad händer med den? Det finns såväl vetenskapliga som religiösa förklaringar och svar på de frågorna.

Genom tiderna har svaren utvecklats och förändrats. Hur har människor i västvärlden genom tiderna besvarat frågan vad sker efter döden?

Utdrag
Temat “vad sker efter döden” i antiken kan vi se i den grekiska mytologin då den berättar om guden Hades. Hades, Zeus och Poseidon var bröder.

När de skulle dela på världsalltet, fick Hades underjorden att härska över.

Man trodde då att det var hit de dödas själar tog vägen efter döden. Det fanns flera sprickor och grottor på jorden som var ingångar till dödsriket.

Vid ankomst till dödsriket skulle man färdas över gränsfloden vid namnet “Styx” som enligt mytologin omringade Hades.

Det kalla vattnet färdade livlösa kroppar och ovanför dem kan man se spöken sväva.

På ena sidan av Hades fanns “Cerberus” som är Hades väldigt stora trehövdade hund vars uppgift var att vakta den sista vägen till underjorden.

Till andra sida av Hades färdade färjkarlen vid namn “Charon” de som nyligen dött.

Under antiken var Hades en Gud som många fruktade, man sade att han reste runt i en svart vagn som drogs av stora svarta hästar.