Innehållsförteckning
Forntiden
Politik
Kultur och religion
Antiken
Politik
Kultur och religion

Utdrag
Forntiden är den längsta epoken och täcker såväl människans förhistoria som de äldsta mänskliga kulturerna.

För ca 2 milj. år sedan dök de första människorna upp som liknade oss, Homo Habiles. För ca 40 000 år sedan kom vår egen art Homo Sapiens Sapiens.

Av tradition har man ansett att Forntiden slutar där Antiken börjar d.v.s. omkr. 700 f.Kr. I detta material har Forntiden indelats i Jägarsamhället, Tidigt jordbrukssamhälle och De äldsta högkulturerna.

---

Den starka ekonomiska och befolkningsmässiga tillväxten i Mellersta Östern skapade grundvalar till mäktiga riken.

De härskande grupperna samlade in säd som de gav till sina tjänstemän och soldater. Genom att ständigt erövra nya områden kunde deras makt växa kontinuerligt.

Familjens och stammens makt över försvar, krig, lagar och bestraffning överfördes då slutgiltligen till den framväxande statsmakten som leddes av kungar och präster.