Innehållsförteckning
Bakgrund
Konsekvenser
Jeanne d’Arc
Medeltida ideal
Medeltiden jämfört med idag

Utdrag
På medeltiden rådde ett feodaliskt samhällssystem, som syftade mycket till att man hade olika värde i samhället. Det var tydligt vilka som stod över vilka. De rikare var som en chef över bönderna. Tillhörde man ett lägre stånd fick man ofta län som lön, i utbyte mot rusttjänst och trohetsed till de högre stånden. Idag finns inte det samhället på samma sätt.

Det spelar ingen större roll vilket yrke du har, det betyder inget för hur du passar in i samhället eller vilken din roll är.

Visst finns det fortfarande högre och lägre uppsatta jobb, och ett chefsjobb innebär mer status än ett jobb på ica ungefär som på medeltiden, men man lägger inte lika stort värde i det längre.

Man får idag heller inte län som lön, utan alla blir betalda på samma sätt men självklart olika mycket beroende på vad arbetet är värt, som det feodalistiska systemet. Rättigheterna och skyldigheterna i det feodalistiska systemet var främst riktade för män, medan det idag gäller lika mycket kvinnor som män.

Dock är det fortfarande inte helt jämställt, då män får mer lön än kvinnor vilket definitivt är en likhet. Å andra sidan fick knappt kvinnan ens någon lön under medeltiden, men hon särbehandlades just på grund av sitt kön vilket förekommer än idag. Det feodalistiska samhällssystemet syftade till människors rättigheter och skyldigheter, vilket även dagens system gör.

Man har inte samma rättigheter och skyldigheter som man hade då, men vårt samhälle är ändå fullt med rättigheter och skyldigheter. Det ligger ett stort fokus på våra rättigheter, och vårt system ställs verkligen på sin spets nu när världskrig skakar världen. Alla är lika mycket värda, alla ska behandlas med respekt, alla ska ha någonstans att bo osv.

På medeltiden var det ett större fokus på skyldigheter, t.ex att män var skyldiga landet att ge militärt försvar, kvinnorna var skyldiga männen att ta hand om hemmet osv, men också rättigheter som att rättvisa ska skipas, man skulle få en rimlig lön m.m.