Introduktion
Den franska revolutionen var både en framgång och ett misslyckande. Det blev en framgång genom att de europiska länder blev inspirerade och att en ny samhälles ideal som frihet, jämlikhet och broderskap uppkom.

Det var ett misslyckande eftersom det inspirerade människor att vända sig till våld under revolutionstiden och i slutändan uppväga alla positiva resultat. Franska revolutionen har påverkat framtiden på så många olika sätt mer än vad vi tror.

Innehållsförteckning
1. Inledning
- 1.2 Syfte, Frågeställningar
- 1.3 Källkritik
2. Kausalanalys
2.1 Franska Revolutionens Orsaker – Politiskt, Ekonomiskt Och Socialt
- Politiska Orsaker
- Ekonomiska Orsaker
- Sociala Orsaker
- 2.2 Förloppet - Tre Avgörande Händelser
- 2.3 Avslut Och Konsekvenser – Politiskt, Ekonomiskt Och Socialt
- 2.3.1 Då Det Hände
- 2.3.2 Tiden Närmast Efter (1800–1900-Tal)
- 2.3.3 Idag (Nutid)
3. Aktör-Mål-Medel-Analys
- 3.1 Maximilien Robespierre
4. Analysjämförelse
5. Källförteckning

Utdrag
Frankrike var uppbyggt på feodalt samhälle där kungen hade fått makten från guden och att det är han som bestämmer.

Frankrike var ett rikt och mäktigt monarkiland i början av 1700-talet. Man kan säga att Frankrike var rikaste och mäktigaste landet i Europa under 1700-talet men det började förändras.

När Frankrike deltog i Sjuårskriget mot Storbritannien som hämnd hjälpte Frankrike de amerikanska kolonierna för att göra sig fria från Storbritannien

amerikanerna segrade men Frankrike förlorade massa pengar och det är en av orsak till revolutionen, att franskrike gick från ett rikt till fattigt land med massa skulder.

Ludvig XVI förvärrade saken genom att höja skatterna för det tredje stånden vilket var bönderna och borgare. Det tredje ståndet ville förändra samhället så att de fick det bra också.

Adelns fick mer makt när ekonomin var dåligt eftersom kungamakt lät adelns att köpa ämbeten, privilegier och jord och det är för att kunna betala Frankrikes statsskuld.

Vilket gjorde resten av befolkningen mer arga, då de inte kunde betala skatten och för att det var orättvist.

Speciellt 1788 då franskrike drabbades av en missväxt vilket gjorde att livsmedelspriset steg och gjorde att det blev en kris inom handels och arbetslösheten ökade.

Kungens makt blev mindre och mindre och adeln hade all makt. Det hjälpte inte heller då Ludvig XVI inte var intresserad av makten utan förmögenheten och leva lyxlivet.

Ludvig XVI var en obestämd kung och tänkte bara på sig själv och hur han ska få det så bra som möjligt och desamma med drottningen.

Adeln hade så mycket makt så att de kunde till och med förhindra nya beslut som kunde skada deras egna intressen och den möjligheten att återhämta gamla feodala rättigheter till exempel som tull

vinpressar, äganderätt av kvarnar, dessutom var stora delar av Frankrikes bondebefolkning hade skyldigheter till adeln.

---

I Frankrike var inte alla lika värda, alla hade inte rättigheter som människan ska ha, mellan kvinnor och män var de ojämlikheter, män ska försörja familj och kvinnan ska stanna hemma.

Politiken i Frankrike var orättvist. Om alla vara lika värda och hade lika stor röst så skulle inte tredje ståndet känna att de behövde en förändring.

Man kan säga hur mycket pengar och makt man hade var man lika värd alltså hade man mycket pengar och makt så hade man mer rättigheter än någon som var fattig.

De som var fattiga var jättefattiga, de hade svårt att skaffa fram mat, helt enkelt att försörja sig och även om de hade bondgårdar så tog adeln de.

Mer än hälften av Frankrikes var fattiga och missnöjda så var det lättare att revolutionera och protestera eftersom det skapade en gemenskap om hur de vill Frankrike ska vara.

Även om alla inte gillade varandra eller hade olika åsikter så hade de en gemensam fiende. Det som förde ihop alla var att de flesta satt fast i samma plats och situation.

Det enda de behövde var en gnista. Den gnistan kunde vara vad som helst, till exempel höga skatterna, upplysningstiden, inspiration eller frihetskriget.

När England hade den industriella revolutionen så ville inte Ludvig XVI ge uppmärksamhet och inte acceptera de nya idéerna eftersom han vill ha lyxen.

Jag valde socialt för jag tycker det viktigaste och huvudsaken. Om människorna är nöjda så kommer det inte ske något problem.

Det är folket som lever på det stället till exempel då Frankrike väjer hur de ska leva och hur de ska vara. De insåg att de kunde få det bättre och för det skulle de kämpa för.

Människan strävar efter att ha det så bra så möjligt, när människan kollar sig omkring och inser att det finns andra som har det bättre så vill de ha det själva också.

Det en självklarhet att man vill a det bättre än andra, det är mänskligt. Det var det fransmännen insåg efter de såg hur amerikanerna blev ”fria”.