Introduktion
Den industriella revolutionen innebar en övergång från jordbrukssamhället till ett industriellt samhälle och räknas som en av de största förändringarna i mänsklighetens historia.

Revolutionen startade i början av 1700-talet i Storbritannien men det dröjde 100 år innan den kom till Sverige.

Anledning till att den industriella revolutionen började i Storbritannien var att där fanns det vad som behövdes för att starta industrier: arbetskraft, pengar, kol och järn.

Storbritannien hade genom sin framgångsrika handel blivit världens rikaste land.

Innehållsförteckning
Inledning
Bakgrund
Händelseförlopp
Konsekvenser

Utdrag
Det var de stora förändringarna inom jordbruket som ledde till att det blev möjligt för industriella revolutionen att starta.

Bönderna hade i många hundra år odlat på sina åkrar, tegarna, som låg utspridda runt den by där de bodde.

Under 1700-talet förändrades och effektiviserades jordbruket genom skiftesreformen.

Denna reform innebar att tegarna slogs ihop till större jordstycken.

Befolkningstillväxten ökade under 1700-talet och det behövdes mer säd till bröd. Järnplogar ersatte föråldrade träredskap.

Nya raser av kor gav mer mjölk. Den industriella revolutionen innebar en avgörande vändpunkt i samhällsutvecklingen, en ny modern tillväxt inleddes.

Hemindustrin var en stor inkomstkälla. Kvinnorna spann garn medan mannen vävde garnet till tyg.

När tyget sedan var färdigt hämtade handelsmännen tyget som skulle försäljas.

Systemet var att köpmännen bytte ullen mot det färdigtillverkade tyget. Hemindustrin innebar stora fördelar för förläggarna, som denna sorts köpmän kallades.

För att få bättre kontroll på tillverkningen började förläggarna samla arbetare på ett ställe, i en fabrik och nu började arbetet organiseras på ett annat sätt.

Den här nya organisationen av arbete är det första stora steget i industriella revolutionen.

Man kan säga att fabriksägarnas vilja att tjäna mer pengar bidrog till industriella revolutionen.