Introduktion
Den industriella revolutionen är en av världshistoriens allra största förändringar. Före den industriella revolutionen arbetade nästan alla människor med jordbruk och hantverk.

Fabriker och maskiner blev vanliga inslag i människors liv och miljö. 1700 talets slut påminner oss om det gamla. hästar och åsnor är bärare och dragare.

Den industriella revolutionen startade i Storbritannien på 1700 talet. Många förändringarna inleddes inom jordbruket.

Under 1700 förbättrades jordbruksmetoderna i Storbritannien och det ledde till att man kunde producera mycket mer livsmedel.

Tidigare var alla åkrar i en by uppdelade i långsmala remsor som kallades tegar. Systemet var rättvist,för alla fick del av både dålig och bra jord.