Innehållsförteckning
Källorna: A och B
Frågor:
1. Vad säger de båda texterna om vad franska folket tyckte om avrättning?

2. Hur långt efter avrättningen av kungen skrivs de båda källorna?

3. Är källorna förstahandskällor till stämningen i det franska samhället 1793? Förklara

4. Förhåller sig källorna opartiskt till stämningen i landet, eller har de någon tendens? Förklara

5. Hur tillförlitliga är dessa källor om du vill studera det franska folkets reaktion på kungens avrättning? Motivera utifrån de källkritiska kriterierna.

6. Vad skulle dessa källor kunna användas till?

Utdrag
Första texten påstår att människor var nöjda med avrättningen. “ ..från folket har bara hörts tillfredsställelse med republiken och friheten”.

En annan synvinkel kommer från en adelsman som skickade ett brev till en vän. I detta brev stod det om hur adelsmannen i fråga inte ville se kungen avrättas.

Han ansåg att kungen var skyldig men tyckte att det var olyckligt att han avrättades efter en så lång tid i fångenskap