Den Industriella Revolutionen | Uppgift | C i betyg

Inledning
Den industriella revolutionen inbar att jordbrukssamhället övergick till ett industrisamhälle. Gamla jobb som till exempel väverska ersatts med maskiner.

På bara en enda generation ändrades levnadsvillkoren för människor helt. Den industriella revolutionen startade i slutet av 1700-talet i Storbritannien.

Innehållsörteckning
Var den industriella revolutionen bra eller dålig?

Utdrag
Det kom många fördelar med den industriella revolutionen men också många nackdelar. En ny samhällsklass uppstod, nämligen arbetarklassen.

Livet i arbetarklassen var hårt man jobbad långa dagar för låga löner och det var dålig arbetsmiljö. Textilindustrin var väldigt stor och i fabrikerna producerades det mycket stoft. Stoftet var farlig att andas in och många blev sjuka.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter