Innehållsförteckning
1. Bomullen innebar både ett hot och en möjlighet för den engelska textiltillverkningen. Förklara?

2. Vad innebar förslagssystemet? Varför gick man över till tillverkningen i fabriker?

3. Vem uppfann ångmaskinen? Vilka behov ledde fram till uppfinningen. Ge exempel på hur den användes?

4. Vilken roll spelade handel, jordbruk och naturgeografi för industrialiseringen, vad betydde handelsmännens attityder?

5. Barnarbete var inget nytt för industrisamhället utan var vanligt också tidigare. Vad var det som skiljde? Varför blev kritiken så massiv?

6. Hur kan vi förklara att inte bara vänstern kritiserade industrisamhället utan också konservativa på högerkanten?

7. Vad innebär begreppet avindustrialisering?

Utdrag
Bomull och de indiska tygerna var både billiga och bekväma och började tränga ut den engelska marknaden av ull och lin som var en viktig handelsvara i England.

Att de var billiga och bekväma gjorde att många förlorade jobbet där de vävde på heltid men samtidigt blev marknaden stor och alla kunde ta vara på det.

---

Ett sätt att organisera produktion, någon köper materialet som de säljer till någon annan som tillverkar produkten och ger tillbaka/säljer själva.

Till sist räckte inte antal bönder till som kunde väva bomullen så man startade fabriker. Det behövde bli mer effektivt när efterfrågan ökade.