Introduktion
År 1854 uppfann urmakaren Johann Heinrich Goebel den allra första glödlampan. Men Goebels glödlampa var inte tillräckligt välbyggd för att vecka intresse hos det övriga folket eftersom den var byggd av en parfymflaska.

Några år senare, 1879 fick Thomas Alva Edison patent på sin utvecklade version av Goebels glödlampa, som blev den första att användas i bostadshus.

Utdrag
Glödlampas ljus påbörjade förändringen av människornas vardag och levnadssätt på en positiv väg, för att sedan kunna nå dagens samhälle. Vilket antagligen var både Goebels och Edisons önskemål.

Under 1800-talet började många saker hända. Man började dra elledningar i husen, industriella revolutionen fick sin start, trafiken ökade, kommunikationen ökade med hjälp av telefonen och radion blev ett redskap att sprida nyheter med.