Albert Eistein | Historia | B i betyg

Inledning
Hans pappa var elektroingenjör och hade en egen firma. Albert Eistein uppvisade ingen större begåvning i skolan, var inåtvänd och ganska isolerad samt kom ifrån en judisk familj i en övervägande katolsk stad.

Faderns firma gick i konkurs ett flertal tillfällen och alla utom Albert flyttade till Italien. Han fortsatte att studera men lämnade skolan utan att ta avgångsexamen.

Utdrag
Efter ett par vikariat som lärare fick han mycket tack vare Marcel Grossmann och dennes far jobb på patentverket i Bern i juni år 1902 som tredje gradens teknisk expert.

Här hade han gott om tid för sina studier, både eftermiddagarna och helgerna var lediga. Mellan åren 1901 och 1904 koncentrerade han sig på att studera krafter mellan molekyler i vätska och värmeledning och resultaten publicerades i “Annalen der Physik”.

Tack vare konversationer med en annan tidigare kurskamrat som också var patentingenjör i Bern, Michele Angelo Besso, så lyckades Einstein bryta barriärerna om absolut tid och rum.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter