Introduktion
I och med industriella revolutionen i Europa fick européerna ett tekniskt övertag som de utnyttjade för att härska över andra folk i större delen av världen, t.ex.

Amerika, Afrika och Indien. Afrika var vid den här tiden fortfarande ett land som var okänt för västvärlden och kallades för den ”mörka kontinenten”.

Trots att den afrikanska kontinenten har en rik historia, såg man i västerlandet länge på Afrika söder om Sahara som historielöst.

Syftet med den här texten är att ge en bild av Afrikas tidiga historia och dess mångåriga påverkan från omvärlden.

Afrikas tidigare historia brukar inte skildras i världshistorien, man brukar tala om en skiljelinje mellan förhistoria och historia.

Denna skiljelinje baseras på förekomsten av skriftliga källor, men sådana saknas för stora delar av den afrikanska kontinenten nästan fram till vår egen tid.

Utdrag
Även en av de äldsta civilisationerna i världen startade i Afrika. Den uppkom längs med floden Nilen i Egypten i norra Afrika, ca 3000 f. kr.

Det egyptiska riket kunde existera tack vare Nilen, som befruktade öknen med vattenmassor, som gav bördig jordbruksmark.

En annan civilisation vid ungefär samma tid var längs floden Niger i västra Afrika.

Längre fram i historien fördes slavar som var köpta av rika romare norrut längs med Nilen från Sudan i nordöstra Afrika.

Man vet om att detta har förekommit åtminstone sedan vår tidräknings början.

Ungefär vid den här tiden nådde islam till den afrikanska kontinenten. Samtidigt spred sig bruket av kamelen som rid- och transportdjur över norra Afrika.

Kamelen förbättrade väsentligt möjligheterna att upprätthålla handelsförbindelser genom Sahara, och som ett resultat av det uppstod det första västafrikanska handelsimperiet, Ghana.

Det arabiska språkets utbredning(islamska imperiet) var på 700-talet spritt över alla de nordafrikanska länderna mot medelhavet.