Stormakten, Imperialismen, Afrika, Indien | Uppgift

Innehållsörteckning
Imperialismen:
Stormakten:
Afrika:
Indien:
Kolonislimen:
Nationalismen:
Triangelhandeln:
Socialdarwinister:

Utdrag
Imperialismen: Imperialismen kom under industriella revolutionen. Målet med imperialismen var att försöka ta över värden och få så mycket makt som möjligt.

Detta gjorde man genom satt skaffa sig kolonier i främst i Afrika, men även i andra länder. Europeiska nationer styrde alltså mindre länder.

På så sätt fick man naturresurser som man kunde använda för massproduktion. För att Europa var i en industriell period behövde länderna naturresurser för att kunna producera.

Samt producerade kolonierna varor som gav Europa enormt mycket pengar. Imperialismen var ett sätt att visa sina europiska konkurrenter sin militära makt.

Det var också ett sätt att hävda sig, nationalismen hade gett européerna en förstärkt självkänsla av överlägsenhet och därför ansåg européerna att det var deras plikt att sprida sin kultur till primitiva kulturer.

Imperialismen ledde även till länder som ej var med i krig drog nytta av efterfrågan om råvarorna. Sverige var en utav de länder som drog nytta av kriget

genom att handla med till exempel Tyskland, som hade ett stort behov av järnmalm och det fick de genom att köpa från Sverige.

Stormakten: Stormakterna hade ett stort behov av resurser för deras industri. Industrin blev mer effektiv och producerade mer varor.

Den krävde mer och mer resurser och som tur var så fans dom i dem här ”underutvecklade” länderna, tyckte européerna.

Dem producerade för mycket varor med deras alltmer effektiva industri, det blev för mycket för att européerna skulle kunna köpa allt.

Erövringen hjälpte också i stormakternas krig. Det gav dem kortare transportsträckor och dem kunde producera mer vapen med alla resurser. Vilket gav dem ett stort militärt övertag.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter