Innehållsförteckning
1. För att hitta tillväxtmarknader undersök:

2. Svenskt företag, som ska slå sig in i restaurangbranschen i en tillväxtmarknad. Undersök följande punkter:

Utdrag
● BNP
Indien BNP 2015 8,03 biljoner
Indiens BNP var 2020 2,623 biljoner USD, -8% årlig förändring år 2020.1

● Befolkningsökning
1,0% årlig förändring 2020

● Kostnader för arbetskraft

● Handelsbalans
Exportvärde 7 237 2021, 5 736 under 2020. Förändring i procent mellan 2020/2021 är 26%. Importvärde 5 024 år 2021, 4 069 under 2020. Förändringen i procent mellan 2020/2021 är 23%.