Problemformulering
Innehåll

Medialisering

Var debatteras skola och utbildning?

Skoldebattens utgångspunkter

Debatt, mätningar och tilltro till siffror

Agendan för dagens skoldebatt- skolans styrning, ledning och resurser

Agendan för dagens skoldebatt - skolans innehåll

Agendan för dagens skoldebatt - lärare, lärarutbildning, karriär

Agendan för dagens skoldebatt - elever; likhet och skillnad

Utdrag
Innehåll
• Arenor för diskussion om skola och utbildning
• Skoldebattens utgångspunkter
• Skoldebatten, mätningar och tilltron till siffror
• Agendan för dagens skoldebatt