Introduktion
Visste ni att Sverige är en av de länder som har minst antal idrottslektioner jämfört med andra länder i Europa.

Idrott tycks av många vara ett onödigt ämne som inte gynnar eleverna på ena eller det andra sättet förutom att elevernas dagliga aktivitet ökar med 1-2 idrottslektioner per vecka.

Men stämmer det verkligen? Mer än tjugo procent av Sveriges ungdomar är överviktiga, Mer än tjugo procent har det svårt att koncentrera sig under skoltiden.

Utdrag
En stor del av oss är medvetna om hur fysisk aktivitet kan påverkar kroppens hälsa, speciellt för de som är överviktiga. Men de allra flesta har ingen aning om att psykiska välbefinnande är extremt viktig för elever också.

Då upplever många elever press från många olika håll. Skolan, kompisar och hemma är ett exempel på dagliga press som eleverna upplever.