Introduktion
Skolan är Sveriges största arbetsplats. Ingen annan samhällsinstitution utövar ett så stort inflytande över oss under så lång tid som skolan gör.

Även om skola och utbildning numera utgör självklara inslag i samhället, är det viktigt : stitution aliserad fostran och utbildning är en tämligen sentida företeelse i vårt samhälle.

Utdrag
påminna om att in- Om vi förflyttar oss ett drygt halvsekel tillbaka i tiden, vilket i ett historiskt perspektiv får sägas vara en kort tid, och jämför dagens skola med den dåvarande, finner vi slående skillnader.

Då hade vi i vårt land en parallellskola som byggde på olika slag av differentiering av eleverna relativt tidigt under deras skolgång.