Introduktion
Språk är nyckel till kommunikation och ett redskap till att tänka, samtala och lära. Språket är ett viktigt källa för barnets identitet och hjälper de att uttrycka sina känslor, tankar

samt förstå omgivningens signaler hur de andra tänker eller vad de känner. Att växa upp med flera språk blir allt vanligare i och med den ökade globaliseringen och rörligheten bland människor.

Utdrag
I Kallifatides fall var det viktigt att lära sig svenska mer än att lära sina barn grekiska eftersom han inte kunde arbeta somförfattare samt tyckte han att hans modersmål inte är så viktig för att barnet bor iSverige och i Grekland tillbringade barn några veckor per år.

I sluten av artikeln samtycker Kallifatides att hans rädsla att vara en annan inte gäller hans barneftersom de inte är invandrare som han är och att barn vill ha sina rötter som man får genom språket.

Att känna sin kultur, sitt språk och sin identitet ger trygghet förbarn. Kanske det är grund varför Kallifatides barn ville lära sig grekiska när de vuxit upp.