Introduktion
Språk är en uppsättning ord, symboler, tecken, ljud, gester, ett verktyg och en viktig del av människans liv, eftersom språket är länken mellan människor med varandra.

Även om alla arter har sina egna sätt att kommunicera, har bara människor behärskat kognitiv språklig kommunikation.

Så vikten av att lära sig språk gör att vi kan dela våra tankar och känslor med andra och ger oss möjlighet att bygga gemenskaper.

Utdrag
Att lära barn språket är också det första och viktiga kravet som familjen och dagis måste ta hänsyn till för att lära barnet det.

Till exempel, när ett barn lär sig språk, kan det uppnå framgång och hög utbildning i skolan och har förmågan att förstå ämnen enklare och snabbare.

Dessutom har jag en övertygelse inte att alla människor behöver ett språk för att kunna integreras i ett land eller uppnå framgång i ett företag.