Introduktion
Språket är ett kraftfullt verktyg som innebär möjligheter och makt. Språket bistår människorna med att förstå sin omgivning, att förmedla, att lära och att påverka.

Språkliga resurserna används som instrument som bidrar till att skapa vår identitet. Vad är sambandet mellan språk och makt?

Mikhael Mikalides, pedagog och förläggare hävdar i sin artikel “I spraket ligger makten” (Mikhael Mikalides, 2014) att människorna kan visa makt och motstånd med hjälp av språket.

Utdrag
Artikelförfattaren anknyter till vardagens reklam samt relaterar till journalister och politiker som använder denna opassande “påverkankonst”.

Både Mikhael Mikalides och Per Beskow är överens: språkbrister innebär mindre deltagande i samhället.

Språket bedriver makt och möjligheter och spelar en stor roll för både individen och samhället.