Flerspråkighetens möjligheter | Svenska som andraspråk

Inledning
I dagens samhälle är det vanligare att man som person kan tala mer än bara ett språk. Det spelar ingen roll om språket är ens modersmål, eller ifall man talar det flytande eller endast grunderna.

Genom att vara flerspråkig leder det till att man som individ får en bättre förmåga att uppfatta samt ha bättre tillgång i samhället.

Innehållsörteckning
Inledning
Frågeställning
Förklaring 1
Förklaring 2
Avslutning/ Slutsats

Utdrag
Enligt artikeln “Fördelen med flerspråkighet” (2015-03-04) säger Kim Bergström att “barn som växer upp som flerspråkiga är mer kreativa, får lättare att ta till sig nya språk och har en större metaspråklig medvetenhet”.

Artikeln menar genom att ha två språk leder det till att man blir smartare men även har det mycket lättare att lära sig andra nya språk.

Barn med flera språk har tendens till att fråga mer men även uppmärksamma när andra pratar andra språk.

Få gratis tillgång till uppdraget

Ladda upp en av dina egna uppgifter och gå åt den här. Det tar bara två minuter